Darmowa dostawa
DO DARMOWEJ WYSYŁKI (Przesyłka kurierska (DHL)) BRAKUJE 150,00 zł
Regulamin

1. Definicje
a) Sprzedający i prowadzący sklep Natjun.pl

NATJUN Józef Juniewicz
ul. Św. Marcin 29/8
61-806 Poznań
NIP 7780023574
REGON 004811304
Firma zarejestrowana 18.01.2012 w Urzędzie Gminy Chrzypsko Wielkie
nr konta Alior Bank 22 2490 0005 0000 4000 9957 2667

b) Klient - osoba fizyczna pełnoletnia, która dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

c) Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby własne

d) Kupujący - zarówno Klient jak i Konsument

2. Umowa

2.1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2.2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

2.3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

2.4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

2.5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

2.6. Realizacja zamówienia następuje w terminie podanym w opisie produktu. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów o różnym terminie realizacji - w najdłuższym terminie spośród podanych przy zamówionych produktach.

2.7. Realizacja zamówienia może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem.

2.8. Zakupiony towar wraz z fakturą Vat jest wysyłany do Kupującego w sposób wybrany w formularzu zamówienia.

3. Odpowiedzialność Sprzedającego

3.1.  Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność przez dwa lata od daty dostarczenia w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

3.2. W przypadku niezgodności towaru z umową Konsument powinien przesłać na adres Sprzedającego pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania.

3.3. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru. (Według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość).

3.4. Zgodnie z art. 10 pkt. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) zwrotowi przez Konsumenta nie podlegają produkty:
- posiadające właściwości określone przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
- audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

3.5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie na zasadach rękojmi.

3.6. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

4. Postanowienia końcowe

4.1. O zmianach w regulaminie i zakresie tych zmian zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail. Powiadomienie zostanie wysłane przynajmniej 30 dni przed wejściem w życie zmian w regulaminie.

4.2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, ponieważ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

4.3. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

4.4. Aktualna wersja regulaminu jest w każdej chwili dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. Podczas realizacji zamówienia i w całym okresie posprzedażowym Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego w czasie składania zamówienia. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od regulaminu aktualnie obowiązującego. Wówczas musi poinformować Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4.5. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego www.natjun.pl w takich przeglądarkach jak: Internet Explorer w.7 lub nowsza, Chrome w.10 lub nowsza, FireFox w.3 lub nowsza, Opera w. 9 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.
Używanie oprogramowania firm „trzecich” mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność w/w przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie i działanie sklepu. Dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu natjun.pl należy je wszystkie wyłączyć.

4.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

herbata zielona

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl